Vantaan seurakuntayhtymälle toteutettu yksikerroksinen puurakenteinen huoltorakennus, jossa IV-konehuone sijaitsee ullakkotilassa. Rakennus koostuu toimisto-osasta ja konehalliosasta. Laajuus n. 600 m2.

Uudisrakennuskohteen tilaajana toimi VTK Kiinteistöt Oy sekä Vantaan kaupunki. Rakennus on vesilaitoksen aluetukikohta, pinta-alaltaan noin 2800 m², jonka lisäksi varastorakennukset. Kohteessa tehtiin vaativia paikallavalurakenteita. Rakennuttaja oli VTK Kiinteistöt Oy ja arkkitehdiksi valittiin MK2 Oy. Hankemuoto oli jaettu urakka ja rakennusurakoitsijana toimi Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy. Hankkeen kokonaiskustannus oli 4,9M€.

Rakennuskohteen tilaajana toimivat VTK Kiinteistöt Oy sekä Vantaan kaupunki. Vantaan Ilolan koulun laajennus käsitti 8 alakoulun luokkaa sekä kaksi  esikouluryhmää. Rakennus liittyi vuonna 1987 rakennettuun Ilolan kouluun. Urakkamuotona oli KVR-urakka ja toteutuksesta vastasi Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy ja arkkitehtina Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Rakennus on pinta-alaltaan 1336 m². Hankkeen kokonaiskustannus oli 3,137M€.

KVR-urakkakohde Kivistön Putkijätteelle, joka on Vantaan kaupungin tytäryhtiö. Rakennus toimii sijaitsee alueen imujätejärjestelmän tukikohtana joka palvelee mm v. 2015 Kivistön asuntomesualuetta. Rakennuksen julkisivuille asetettiin normaalia suuremmat vaatimukset. Rakennuksen tilavuus on 4500 m3.

Vantaan kaupungille toteutettu Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus. Rakennus on yksikerroksinen ja sisältää katoshallin urheilukenttien huoltokoneita varten, sekä lisäksi pukusuojat ja toimistotilat. Hanke toteutettiin KVR-urakkana ja oli kokonaisalaltaan 662 m2.

Vantaan kaupungille KVR-urakointina Hakunilaan toteutettu päiväkoti. Kohteen arkkitehtinä toimi Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy. Rakennus on pinta-alaltaan noin 2000 m2 ja hankkeen kokonaiskustannus oli 5.3 M€.