Mallusjokisäätiölle rakennusurakkana toteutettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettu asuntola. Kohteen arkkitehtina toimi Arkkitehtitoimisto Latva&Vaara. Rakennus on pinta-alaltaan noin 1700 m2 ja hankkeen kokonaiskustannus oli 2.8 M€.